جزئیات خبر


کاشت نهال روی پایه رویشی؛ تولیدی پربازده با صرفه اقتصادی

کاشت نهال روی پایه رویشی؛ تولیدی پربازده با صرفه اقتصادی
1396/2/30

سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی گفت: کاشت نهال روی پایه رویشی، تولیدی پربازده و با صرفه اقتصادی بالا است.
مهندس محمود صادقی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی بیان کرد: یکی از برنامه های در دستور کار این سازمان طی سال 1396 با توجه به نیاز کشور به نهال های منطبق بر شرایط مختلف آب و هوایی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک، بحث تولید نهال روی پایه های رویشی است.
وی ادامه داد: این پایه ها از طرق مختلف تولید می شوند که یکی از راه های آن، کشت بافت است.
صادقی از دریافت مجوزهای لازم برای واردات پایه های مذکور خبر داد و افزود: طی سال جاری، پایه های رویشی پر بازده و با ارقام بسیار متنوع میوه وارد خواهیم کرد تا علاوه بر بحث تولید نهال با پایه های بذری، تولید نهال روی پایه های رویشی نیز توسعه پیدا یابد.
وی ادامه داد: در این راستا حدود 4 هکتار از نهالستان سازمان باغات آستان قدس رضوی واقع در باغ شصت هکتاری، به تولید نهال روی پایه های رویشی اختصاص داده شده است که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، 300 تا 400 هزار اصله نهال تولید خواهد شد.
صادقی، امکان کاشت نهال به صورت بسیار متراکم را از جمله ویژگی نهالستان با پایه رویشی در مقایسه با پایه بذری عنوان کرد و افزود: تعداد نهال در هر هکتار از باغات دارای پایه های رویشی، 3 هزار و 900 اصله است، در حالی این رقم در باغات با پایه بذری، به 330 تا 400 اصله در هر هکتار می رسد.
وی ادامه داد: از طرفی، این مزیت ها باعث شده تا ضمن استفاده بهینه از منابع آب و خاک، به تولید بیشتر از حالت معمول نیز دست پیدا کنیم.
سرپرست موسسه باغات آستان قدس رضوی اضافه کرد: خوشبختانه صنعت حال حاضر باغداری به سمت تولید پایه هایی رفته که امکان هرگونه مدیریت باغی و زراعی در آن وجود داشته باشد.
63-96

نظر شما